pegawai

Dr. Handi Risza Idris, M.Ec

is a regular dosen of Perbankan Syariah born in Padang pada tahun 1979.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Andalasa Padang melanjutkan Magister Ekonomi Departemen Ekonomi di International Islamic University Malaysia pada tahun 2004. Selesai Program Doktor Ekonomi Islam pada tahun 2013 di Univesitas Islam Negeri Syairf Hidayatullah Jakarta.

Semasa kuliah berbagai penghargaan siswa berprestasi direngkuhnya baik untuk universitas maupun nasional. Berpengalaman bekerja sebagai peneliti semasa kuliah di IIUM Malaysia. Selain itu, Editor in Chief Islamic Economic Forum for Indonesian Development-ISEFID (2002-2003), Penasihat Perhimpunan Pelajar Indonesia tahun 2003-2004. Aktif dalam organisasi profesi Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf periode 2011-2015.

Sekarang aktif sebagai penulis masalah-masalah perbankan dan ekonomi syariah di beberapa media cetak.


Email : handi_r_idris@yahoo.com